wsl-devdeploy

Účel: Tento repositář je repositář pro můj bash script, který ve WSL 2 dokáže deploynout Dev Enviroment, s tím že stáhne configy a aplikace které jsou potřeba k WebDevu atd.

Je tento repositář fork? Ne.

Odkaz na tento repositář